Memet

Moni mieltää meemin liittyvän pelkästään sosiaaliseen mediaan. Sanalla on kuitenkin pidempikin selitys, kuin somessa jaettava vitsikäs kuva. Meemi sanan juuret juontavat kreikankielen sanaan mimesis, englanniksi sana kääntyy meme. Meemi on tietyssä kulttuurissa ihmiseltä toiselle leviävä tapa toimia, tyyli käyttäytyä. Meemit ovat kuitenkin myös toiselta merkitykseltään sosiaalisessa mediassa leviäviä kuvia, joiden keskiössä on julkisuuden henkilö tai piirroshahmo, jonka eleitä ja ilmeitä on sanoitettu oivaltavalla ja hauskalla tekstillä. Meemi on siis sana, jota käytetään vaihtelevissa merkityksissä.

Darwinismin meemi

Meemi-termiä käytti ensimmäisen kerran Richard Darwin vuonna 1976. Tuolloin meemi liitettiin lajin syntyteoriaan ja geenitieteeseen. Se tarkoitti sitä, miten käytöstavat siirtyvät ihmiseltä toiselle tietyn kulttuurin sisällä. Samassa kulttuuriympäristössä elävät ihmiset alkavat matkia toistensa tapoja käyttäytyä. Meemi voi tässä merkityksessään olla sekä viestinnällinen että tapakulttuurinen. Keksiessään uutta termiä Darwin halusin nimenomaan korostaa käytöstapojen monistumista eli matkimisen kulttuuria.

Alkuperäisessä tutkimuksessa meemit rinnastettiin geeneihin, koska oletettiin niiden periytymisen olevan samankaltainen prosessi. Myöhemmin on kuitenkin todettu, että geenit monistautuvat puhtaasti eivätkä sekoitu toisiinsa. Ainoastaan geenien erilainen yhdistelmä saavuttaa aikaan erilaisia lopputuloksia, mutta itse yksilölliset geenit voidaan edelleen tunnistaa omina yksilöinään. Meemit taas kopiotuvat epätarkemmin ja lisäksi kopioituessaan meemit voivat myös sekoittua toisiinsa.

Darwin antoi esimerkkejä meemeistä. Niitä saattoivat olla esimerkiksi sävelmät, vaatemuoti, rakennusten kaarien muodot, hokemat ja ajatukset. Eli toisin sanoen esimerkiksi kansansävelmät ovat hyviä esimerkkejä meemeistä: ne ovat erityisesti alun perin siirtyneet kulttuurissa henkilöltä toiselle ja myöhemmin sukupolvelta toiselle kuulon perusteella. Myöhemmin kansanlaulutkin on kirjattu nuotteina ylös, joten leviäminen on myös monipuolisempaa. Aakkoset ja kalenteri ovat niin ikään hyviä esimerkkejä, sillä eri kulttuureissa on hieman eri tavat käsitellä kirjaimia ja aikaa. Se todistaa meemin kulttuurillista tasoa tieto on liikkunut oman kulttuurin sisällä. Matkiminen tulee ilmi siinä, että jossain määrin aikakäsitykset eri kulttuureissa ovat sekoittuneet eli omaan kalenteriin tai aakkosiin on otettu mallia toisesta kulttuurista, johon on päästy tutustumaan.

Oleellinen asia meemissä on siis kautta aikojen ollut sen liikkuvuus ihmiseltä toiselle. Toinen tärkeä asia on yksilön vaikutus meemin: jokainen jättää siihen oman jälkensä ja se ei liiku identtisenä. Jokainen yksilö kokee näkemänsä käytöstavat omalla tavallaan ja omaksuu omaan elämäänsä ne omin ehdoin. Yksilö saattaa muokata esimerkiksi hokemaa omaan suuhunsa sopivammaksi tai ajatella jostakin säännöstä omalla tavallaan. Hän saattaa myös omaksua vaikutteita kahdesta tai useammasta eri meemistä ja yhdistellä niitä itse mielivaltaisesti omaksi kokonaisuudeksi. Kun hän sitten välittää omaa tapaansa eteenpäin toiselle henkilölle, on meemi saattanut muuttua matkan varrella jo monella tapaa.

”Meemit goes some”

Nykyisin meemi liitetään poikkeuksetta sosiaaliseen mediaan. Meemi on hulvattoman hauska kuva, jossa julkkis tai piirroshahmo viestii eleillään jotakin asiaa, joka on tekstitetty valkoisin tikkukirjaimin kuvan päälle. Tekstit ovat yleensä hulvattoman hauskoja ja oivaltavia, joskus viiltävän pippurisiakin. Meemi saattaa kuvata turhautumista, epätoivoa, suurta innostusta tai onnea. Tunneskaala on laidasta laitaan. Somessa meemit vastaavat sanontaan: kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Ja kun kuvan yhdistää vielä muutaman tehokkaasti valittuun sanaan, viesti menee perille erittäin syvälle.

Meme kirvoittaa spontaanin naurun

Suosituimmat meemit leviävät kulovalkean lailla somessa. Tässä suhteessa palataan siis meemin alkuperäiseen määritykseen. Meemi on yhteistä kulttuuriperintöä, koska niihin liittyy sellaisia asioita, jotka ovat nykyajan ihmisillä yleisessä tiedossa. Leviäminen tapahtuu niin ikään ihmiseltä toiselle, nyt vain somen kautta. Kun omaan uutisvirtaan osuu hyvä meemi, sen voi joko tallentaa tulevaa käyttöä varten tai jakaa saman tien eteenpäin. Näin ollen nämä oivaltavat ja vitsikkäät meemit leviävät nopeasti laajalle.

Somessa meemin keskiössä on jokin kaikkien tuntema hahmo tai henkilö. Se voi olla näyttelijä, presidentti, Muumipeikko tai Pikku Myy. Kuva voi olla sellainen, että se on esiintynyt monissa yhteyksissä aikaisemminkin, mutta hauskan siitä tekee tekstitys.

Meemejä voi tehtailla myös itse. Internetistä löytyy useampiakin sovelluksia, joiden avulla voit itse luoda omaan tilanteeseesi tai mielipiteeseesi sopivan meemin. Tämä toimii käytännössä siten, että lisäät kuvan palveluun ja pääset sitä kautta muokkaamaan helposti haluamasi tekstin kuvan päälle. Tekstin fontti on vakiintunut samaksi yksinkertaiseksi valkoiseksi tikkukirjaimeksi. Teksti jakaantuu kuvan ylä ja alareunaan. Meemigeneraattori auttaa muokkaamaan meemin ulkonäöstä samankaltaisen muiden kanssa, jotta se näyttää ”aidolta” meemiltä eli samalta kuin kaikki muut.

Suosittuja hahmoja meemeissä ovat esimerkiksi Futurama-sarjan Fry, joka saattaa meemissä todeta esim: Monday – not again. Myös monet poliitikot ja kuninkaalliset pääsevät koristamaan meemejä, jolloin heidän suuhunsa on tekstiksi jotain päivän polttavaan aiheeseen liittyvää vitsailua. Timo Soinin kasvojen vieressä saattaa esimerkiksi lukea, että muista maksaa verot tms.

Meemejä käytetään kuvaamaan omia tunteita tai mielipiteitä. Niitä julkaistaan omissa päivityksissä eri some kanavissa, mutta pääpaino on Facebookissa. Meemejä voidaan heittää myös kommenteiksi toisten käyttäjien päivityksiin. Myös onnittelukortteina toiset meemit toimivat hyvin ja ovatkin suosittuja siinäkin käytössä.

Privacy Policy